Naujienos
CSC Geriausio baigiamojo darbo apdovanojimai
CSC Geriausio baigiamojo darbo apdovanojimai
Projekto „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ (FORMALIS) Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003/P1 informacinis pranešimas
Projekto „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ (FORMALIS) Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003/P1 informacinis pranešimas
Skelbimai
Bakalaurų baigiamųjų darbų rengimo ir aprobavimo grafikas
Doc. dr. I. Skačkauskienės budėjimo laikas keičiasi
Doc. D. Andriušaitienės budėjimo laikas keičiasi
Naujos bakalauro studijų baigiamųjų darbų temos 2013-2014 m.m.

Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra

Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra užima savitą vietą Verslo vadybos fakultete. Jos veikla orientuota į bendrųjų verslo ekonominių ir vadybos problemų tyrimus globalioje rinkoje.

Katedros tikslas – aukščiausio lygio moksliniai tyrimai ir europinio lygio studijų kokybė. Katedros misija – puoselėti akademines vertybes, formuoti dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių bendruomenę bei siekti maksimalaus akademinės veiklos įprasminimo universiteto, šalies ir pasaulio mastu.

Ypatingas dėmesys katedroje skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui, socialinei partnerystei ir inovacijų plėtrai.